Snellere interne samenwerking dankzij ruimtelijke visualisaties van confidentiële informatie!

Het aanmaken, visualiseren en analyseren van geodata zoals ongevallen, delicten of andere gebeurtenissen geeft de Federale Politie een beter beeld op deze waardevolle informatie.

Wensen van
de klant

De Federale Politie is steeds op zoek naar manieren om ongevallen, delicten of andere gebeurtenissen zo optimaal mogelijk te kunnen visualiseren en analyseren. Dit gebeurt op basis van statistische analyses, maar ook door ruimtelijke visualisaties kunnen soms verrassende en anders onopgemerkte patronen in beeld komen. Dat is het moment waar de kennis van Geo Solutions van pas komt.

Oplossing
Geo Solutions

Allereerst zorgt Geo Solutions mee voor het aanmaken van de basiskaarten die gebruikt worden als achtergrond voor verschillende ruimtelijke toepassingen binnen de Federale Politie. Het aanmaken van deze kaarten begint met het zorgvuldig opschonen en verwerken van de data van de authentieke bronnen tot bruikbare gegevens. Het gebruik van de authentieke bronnen zorgt ervoor dat er steeds gewerkt kan worden met recente, maar ook uiterst betrouwbaar informatie. Deze data worden vervolgens geprocessed tot een basiskaart met alle benodigde informatie voor de verschillende politie-eenheden. Omwille van de wijd-uiteenlopende structuren van de verschillende databronnen, staat dit proces continu in ontwikkeling en verbetering. Een bijkomend voordeel van de basiskaarten in eigen beheer, is dat deze steeds op een veilige manier kunnen worden geraadpleegd via het eigen interne netwerk.

Het werken met data van de authentieke bronnen creëert ook de nood om eigen geocoders te ontwikkelen. Hierbij zorgen we samen met de politie ervoor dat niet enkel adressen kunnen worden gegeocodeerd, maar ook andere geografische locaties zoals hectometerpalen, kruispunten, kaaien, boeien, spoorwegen. Een belangrijk toepassing hiervoor is het geocoderen van ongevallendata.

Ten slotte staan we in voor de ontwikkeling van de nieuwe PoliceMaps. Dit is een compleet nieuwe versie van de interne kaarttoepassing. Verschillende afdelingen van de politie kunnen hier hun eigen geoloket aanvragen (bv. geoloket spoorwegen), waarop enkel de voor hen relevante data wordt weergegeven. Deze toepassing bevat naast de eerder vermelde basiskaarten en geocoders ook uitgebreide teken- en meetfunctionaliteiten, het bufferen en filteren van geografische lagen of het delen van sessies.

.

Het bouwen van een interne kaarttoepassing met data van diverse afdelingen geeft een betere ondersteuning om gebeurtenissen (ongevallen, delicten, etc…) beter te visualiseren en analyseren. Dit resultaat in beter inzichten in de situatie en een optimalere werking voor de Federale Politie.

Bekomen
waarden

Het aanmaken, visualiseren en analyseren van geodata zoals ongevallen, delicten of andere gebeurtenissen gaf de Federale Politie een beter beeld op deze waardevolle informatie. Anders onopgemerkte patronen en onverwachte inzichten zijn ook naar voren gekomen tijdens deze opdracht.

Dit resulteert in een betere en snellere interne dienstverlening voor de Federale politie dankzij ruimtelijke visualisaties van hun waardevolle locatiedata.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

Privacy Policy |Cookies