Duurzaam oogsten verbeteren

Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

Het is van belang dat telers nu en in de toekomst efficiënter en dus ook duurzamer gaan produceren. Dit om enerzijds beter in te spelen op huidige en nieuwe behoeften en anderzijds om te voldoen aan het advies rond lokale voedselstrategieën. WatchItGrow, ontwikkeld door VITO in samenwerking met GEO Solutions, is een online informatieplatform waarmee landbouwers hun percelen efficiënt en digitaal kunnen monitoren om op die manier hun productie beter in te schatten en zo enerzijds de kwaliteit van hun oogsten op een duurzame manier te verhogen en anderzijds om het advies rond lokale voedselstrategieën op te volgen.

Oplossing
Geo Solutions

WatchITgrow is een onlineplatform om landbouwers te helpen hun productie in te schatten.

Het platform combineert verschillende soorten gegevens:

 • opbrengst- en voorspellingsmodellen,
 • machinedata,
 • bodemscandata,
 • IoT-data,
 • drone gegevens,
 • satelliet-data,
 • meteo-gegevens,
 • veldgegevens
 • alsook data over uw percelen zelf.

Als teler kan u op een eenvoudige manier al deze info over uw percelen raadplegen. Deze informatie werd via big data analytics en machine learning algoritmes geanalyseerd om u vervolgens een individueel en gericht advies te geven. Alsook om u te waarschuwen bij onverwachte wijzigingen. Dit allemaal volgens de huidige GDPR-regels, m.a.w. de data is altijd uw data en zal nooit met derden gedeeld worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Van Geo Solutions zijn we trots om deel te hebben mogen nemen aan dit mooi initiatief.

Door WatchITgrow te gebruiken, kan je:

 • informatie opslaan over uw percelen betreffende oogst- en plantdatum, schema voor bemesting, gewasbescherming en irrigatie
 • het monitoren en dus toegang krijgen tot accuratere informatie over de toestand van het gewas
 • beter toezicht houden op de landbouwpercelen in functie van de groei, gezondheidsstatus en ontwikkeling van het gewas
 • mogelijke problemen sneller detecteren en zodoende aanpakken
 • Verschillende jaren met elkaar vergelijken
 • de opbrengst tijdens het seizoen inschatten
 • ruimtelijke variabiliteit binnen het veld in kaart brengen
 • productie- en kwaliteitsverliezen beperken

Digitaal monitoren en beheren van landbouwersinformatie dankzij het online platform WatchITGrow, in samenwerking met VITO!

Bekomen
waarden

Dankzij dit onlineplatform kunnen landbouwers:

 • beter hun productie inschatten
 • kwaliteit van hun oogsten op duurzame manier verhogen.
 • advies rond voedselstrategieën op te volgen

Neem een kijkje op: Watch It Grow | watchITgrow

WatchITgrow is een mooi voorbeeld van hoe onderzoek kan worden omgezet in een gebruiksvriendelijk platform ter ondersteuning van de landbouwsector.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies