Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

We zijn blij om deze zomer enkele stagiairs en jobstudenten te mogen begeleiden bij Geo Solutions en Locus! 😎

Vanuit hun kennis uit de major toegepaste wiskunde en informatica, bio-ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen elektronica ICT en landmeten werken zij mee aan onze projecten en kunnen zij zich verder verdiepen in de GIS-ICT wereld!

Hartelijk dank voor jullie inzet, voor jullie werk en nog veel succes verder!

Wil je ook kennismaking met de uitdagende GIS – ICT wereld in de vorm van een stage of als jobstudent? Stuur ons gerust je interesse!

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies