Het gebruik van remote sensing voor een gerichter groenbeleid van uw grondgebied!

Duurzaamheid in uw stad of gemeenten is zeer belangrijk. Dankzij een remote sensing Tool kunnen wij aan beleidsmakers visueel inzicht verschaffen aan de groen index en de groen evolutie in uw Smart City. Beter inzicht geeft een beter groenbeleid.

Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

Sustainability of duurzaamheid is één van de keywords voor onze Smart City’s.

Natuur en groen fungeert als groene long voor gemeenten of steden. In een veranderende wereld heeft de aanwezigheid van vegetatie een impact op de gevoelstemperatuur en indirect een impact op de gezondheid van hun inwoners.

Gemeentes doen dan ook grote inspanningen om meer groen te voorzien om de negatieve effecten van klimaatverandering te beperken en de beleving in hun stad te optimaliseren.

De nood ontstaat hier naar een tool die groenevolutie monitort in elke gemeente en hun statistische sectoren die potentiële risicowijken kan identificeren en een gerichter en efficiënter groenbeleid kan garanderen. Hierbij is het dan ook belangrijk om de evolutie te kunnen volgen en de vergelijking te kunnen maken met andere gemeenten.

Oplossing
Geo Solutions

Geo Solutions ontwikkelde de Geo Green Index tool die die gebruikmaakt van remote sensing data in combinatie met de nieuwste technologieën van Google Earth Engine. Aan de hand van satellietdata hebben we de green index berekend gebaseerd op de NDVI (maatstaf voor vegetatie) op een hoge ruimtelijke resolutie over grote tijdschalen. Met Google Earth Engine kan dit vlot berekend worden en op een correcte manier gevisualiseerd worden. Zo kan er in de Earth Engine app onder meer gebruikgemaakt worden van sliders om te wisselen tussen verschillende kaarten en grafieken. Pop-ups van datapunten geven een inzichtelijk beeld over de situatie in de gemeente.

Met Google Earth Engine en de Geo Green Index kan de complexe satellietdata op een efficiënte manier verwerkt en gevisualiseerd worden. Aanvullend blijft de data altijd up-to-date en worden de laatste nieuwe beschikbare beelden geanalyseerd doordat er gewerkt wordt met de catalogus van Google Earth Engine.

De hoeveelheid groen doorheen de tijd wordt visueel zichtbaar.

Op naar een gerichter groenbeleid in uw Smart City.

Remote sensed Green Index als monitor voor het groenbeheer in uw stad of gemeente.

Bekomen
waarden

Geo Solutions is aan de slag gegaan en heeft een remote sensing tool ontwikkeld voor beleidsmakers om de hoeveelheid groen in hun eigen gemeente te monitoren en zo een gerichtere aanpak en efficiënter gebruik van budget te kunnen verzekeren.

Met behulp van een van de vele handige features in Google Earth Engine kan men de evolutie van de hoeveelheid groen voor elke gemeente en elke statistische sector opvolgen over de verschillende jaren heen.

We helpen graag mee aan een meer duurzame wereld! Remote sensing voor een beter groenbeleid voor uw Smart City!

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies