AIR LIQUIDE
HOUDT ZIJN PIJPLEIDINGEN OP ORDE

Het transport van gassen via pijpleidingen is geen sinecure. De buurt rond een pijpleiding moet vrij zijn van bomen en andere structuren om breuken te voorkomen. Maar hoe beheer je meer dan 2225 kilometer pijpleiding? Locatie-data zijn de sleutel.

Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

Bij wet en bij interne Air Liquide regels is het, om veiligheidsredenen, verboden dat er bomen of andere structuren staan in de omgeving rond een pijpleiding. Het is dus belangrijk dat de zone rond de leidingen van Air Liquide in kaart wordt gebracht.

Oplossing
Geo Solutions

Geo Solutions bedacht een oplossing om de omgeving van pijpleidingen te inventariseren. De object-based land cover classificatie gebruikt recente luchtfoto’s, hoogtegegevens en bestaande topografische datasets. De classificatie bestaat uit verschillende stappen, wat zich vertaald in een op maat gemaakte classificatieboom. De classificatie is voornamelijk gebaseerd op infrarood luchtfoto’s in combinatie met hoogte informatie (afgeleid uit LiDAR data) om hoge van lage vegetatie te scheiden.

AIR LIQUIDE HOUDT ZIJN PIJPLEIDINGEN OP ORDE

Bekomen
waarden

Structuren en vegetatie in de buurt van de pijpleiding worden geclassificeerd. Een aanvullende GIS-analyse brengt onder andere de toegankelijkheid van de om te zagen bomen in kaart. Ook worden andere potentiële impacten op de pijpleiding geïdentificeerd, zoals waterlopen, wegen en spoorwegen.

Een overzicht van alle bomen en structuren in een perimeter rond de pijpleidingen van Air Liquide laten toe om meteen in te grijpen waar nodig.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies