Het gebruik van luchtfoto’s voor een obstakelvrij luchtruim!

In opdracht van het Nationaal Geografisch Instituut en het Ministerie van defensie worden naast de klasisieke remote sensing toepassingen ook drones ingezet om al de mogelijke obstakels in het luchtruim te identificeren.

Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

In opdracht van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en het Ministerie van Defensie heeft Geo Solutions een analyse uitgevoerd voor de vliegbasis van Koksijde. De exploitant van de vliegbasis moet ervoor zorgen dat er zich geen objecten binnen de Obstacle Limitation Surface (OLS) van het vliegveld bevinden. De OLS heeft als doel om het luchtruim rond luchtvaartterreinen af te bakenen en vrij van obstakels te houden zodat geplande vliegtuigoperaties veilig uitgevoerd kunnen worden. Om de 5 jaar moet het vliegveld alle natuurlijke en kunstmatige objecten identificeren die de OLS doorsnijden.

Oplossing
Geo Solutions

Traditioneel wordt obstakeldetectie uitgevoerd door terreinmetingen of door interpretatie van (traditionele) luchtfoto’s. Beide methoden zijn zeer arbeidsintensief, en de meting/verwerking neemt meerdere maanden in beslag. Gegevensverzameling met UAV’s is aanzienlijk goedkoper, bovendien hebben gegevens die door drones worden verzameld een korte verwerkingsketen waarbij de tijdspanne tussen de vlucht en de levering van het resultaat verkort wordt tot enkele weken.

Remote sensing toepassen voor een obstakelvrij luchtruim in Koksijde

Bekomen
waarden

De volledige luchtmachtbasis, inclusief het aangrenzende terrein (in totaal 7,7 km²), werd bestreken door een octocopter die was uitgerust met een 24 MP camera. In totaal werden meer dan vierduizend beelden verkregen met een beeldresolutie van ca. 3 cm. De verwerking van deze ruwe beeldgegevens heeft als resultaat een hoogtemodel afgeleid van een gecreëerde dichte puntenwolk. Hieropvolgend werd er een clash-detectie uitgevoerd op basis van de OLS en de verkregen resultaten. Een verder classificatie (vegetatie, bebouwing,…) van de geïdentificeerde obstakels zorgt voor een bruikbaar informatiepakket.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies