Het aanmeren van schepen loopt gesmeerd dankzij een grafische tool.

 De Haven van Antwerpen kampt met een tekort  aan lig- en wachtplaatsen. De logistieke uitdaging wordt geoptimaliseerd dankzij de aanmaak van een ligplaatsvisualisatietool voor de verschillende type schepen.
Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

De Haven van Antwerpen kent recordjaar na recordjaar. Voor dit succes spellen de inzet en inspanningen van de binnenvaart een doorslaggevende rol. Gedurende de laatste jaren kampt de haven echter met een tekort aan lig- en wachtplaatsen. De Haven van Antwerpen deed beroep op Geo Solutions voor de aanmaak van een ligplaatsvisualisatietool voor de ligplaatsreservatie van zeeschepen en de vrije ligplaatsen voor de binnenvaart.  

Oplossing
Geo Solutions

Geo Solutions ontwikkelde een op Esri JavaScript gebaseerde webtoepassing welke het mogelijk maakt de reservatiestroken van zeeschepen te visualiseren, zodoende deze op een eenvoudige en correcte manier voor de binnenschippers consulteerbaar zijn. Al de informatie van de ligging van de zeeschepen kan via APICS doorgegeven worden.   

Hiernaast wordt er aangeboden om de ligplaatsreservatie te kunnen bekijken via een timerange, d.w.z. dat de binnenschipper de bezetting kan bekijken van het moment zelf tot een bepaald uur in de toekomst, met telkens een interval van een half uur. Dit voorkomt dat binnenschippers reeds op een plaats gaan liggen welke binnen afzienbare tijd zou ingenomen worden door een zeeschip.  

Naast de reservatiestroken voor de zeeschepen worden ook de vrije ligplaatsen gevisualiseerd. Op die manier is het voor de binnenvaart duidelijk waar er aangemeerd kan worden en welke plaatsen vrij zijn.  

De ontwikkelde applicatie is onderdeel van de binnenvaart applicatie, Skipper. 

Een ligplaatsvisualisatietool voor de ligplaatsreservatie  optimaliseert het aanmeren van zeeschepen en binnenschepen in de Haven van Antwerpen.

Bekomen
waarden

Het tekort aan lig- en wachtplaatsen in de Haven van Antwerpen wordt geoptimaliseerd dankzij het grafische platform. De ligplaatsvisualisatie zorgt voor een efficiënter operationeel beheer van aanlegplaatsen en geeft meer duidelijkheid aan waar de verschillende type schepen juist kunnen aanmeren.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies