GEOPORTAAL
ons onroerend erfgoed in kaart

 

Een schat aan informatie is beschikbaar over ons onroerend erfgoed. In het kader van ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ gaat de Vlaamse overheid een pittig engagement aan: het digitaal beschikbaar maken van deze data voor iedereen.

Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

Dit engagement komt voort uit een grote nood. Het was immers een heuse uitdaging om je weg terug te vinden in de grote hoeveelheid data over onroerend erfgoed. Informatie over bijvoorbeeld een beschermd gebouw of landschap was niet eenvoudig bereikbaar en verspreid over verschillende toepassingen. Een intuïtieve en vrij toegankelijke webapplicatie is dus geen overbodige luxe.

EÉN ONROEREND ERFGOED PLATFORM DIE DOORVERWIJST NAAR ALLE RELEVANTE, ACTUELE INFORMATIE.

Oplossing
Geo Solutions

We hebben de principes van linked data benut bij het bouwen van het Geoportaal onroerend erfgoed. De originele erfgoed databronnen zijn verbonden aan verscheidene toepassingen (zoals de beschermingsdatabank, inventaris erfgoedobjecten, beheersplannen, …). Wij leggen linken naar deze originele databronnen via URI’s. Deze linken worden door de originele bronnen zelf aangeboden en moeten dus niet door ons onderhouden worden. De bronnen kunnen bovendien afzonderlijk onderhouden of gemoderniseerd worden zonder dat wij hiervoor het geoportaal moeten aanpassen. Zo zit er achter de schermen een zelf regulerend netwerk aan verwijzingen, met garantie op up-to-date en correcte informatie. En het beste van al: de gebruiker krijgt in enkele klikken alle informatie die hij nodig heeft en heeft geen idee van de complexe achterliggende technologie.

In één oogopslag moet je kunnen nagaan of een gebouw of perceel is opgenomen in een bescherming of in één van de vastgestelde inventarissen. Ook geografische overlap met projectgebieden of archeologische zones kunnen interessant zijn. Dit is immers relevante informatie voor (ver)kopers, notarissen, eigenaars, lokale besturen, … aangezien hier bepaalde rechtsgevolgen aan gekoppeld zijn.

Belangrijk blijft vooral dat je als belanghebbende op een intuïtieve manier steeds de laatste versie van de data kan raadplegen.

GEOPORTAAL ONROEREND ERFGOED: INTUITIEF EN EENVOUDIG WEGWIJS DOORHEEN EEN WIRWAR VAN INFORMATIEBRONNEN.

Bekomen
waarden

Via het Geoportaal kan relevante informatie over een bepaalde locatie of onroerend erfgoed snel worden teruggevonden. Je hoeft hiervoor niet langer in verschillende archieven te duiken en jezelf af te vragen of je nu wel de recentste informatie te pakken hebt.

Het Geoportaal bestaat uit een handige kaartweergave: zoeken kan op kaart, via adres of via perceelnummer. Aan de hand van kaartlagen kan je kijken waar beschermde gebieden, beheersplannen, enz gelegen zijn. Voor elk perceel is er een fiche beschikbaar, met administratieve gegevens en de vermelding of het om een vastgesteld bouwkundig erfgoed gaat, of het binnen beheerszones valt, enz.

Wanneer er meer informatie beschikbaar is over de gezochte locatie, kan je snel doorklikken naar bijvoorbeeld de inventaris onroerend erfgoed of beheersplannen. Hier vind je gegevens over het erfgoed in kwestie en kan je weer doorklikken naar de volgende info, zoals bijvoorbeeld het beschermingsbesluit van de minister. Belangrijk voor de notaris die aan het koppeltje dat een huis wil kopen kan bevestigen dat het huis niet in een beschermd gebied ligt, of juist wel: goed voor de premies…

check zelf even op….www.geo.onroerenderfgoed.be !

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies