Uw woning meer duurzaam maken? Wat is de huidige status en wat kan beter?

De woningpas is een gratis digitaal paspoort van de woning dat eind 2018 werd gelanceerd en op termijn beschikbaar zal zijn voor elke woning/appartement in Vlaanderen. Het is een burgerplatform dat alle informatie die door de overheid gekend is op een overzichtelijke en begrijpbare manier weergeeft aan de eigenaars van de woning. De woningpas zorgt voor een uniek integraal elektronisch dossier van iedere wooneenheid in Vlaanderen.

Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) wil burgers een inzicht geven in en advies verlenen over de huidige status van de woning in het kader van DUURZAAMHEID (verduurzaming). Deze inzichten en adviezen zijn thematisch en zijn gebaseerd op de data, kaarten en interpretaties van de overheid. Bovendien kunnen burgers ook aanvullingen doen die in een digitale kluis worden opgeslagen. 

Anderzijds wil de woningpas de attestatie gaan integreren waardoor er een globaal beeld is over de plichten, beschikbare premies maar ook de verplichte stappen bij het (ver)kopen, (ver)huren of (ver)bouwen. (administratieve eenvoud).  Het regeerakkoord 2019-2024 en het Vlaams Energie- en Klimaatplan geven mee richting waarin woningpas als sensibiliserend instrument naartoe kan evolueren.

Oplossing
Geo Solutions

Woningpas bundelt dus informatie over verscheidene woninggerelateerde topics in één platform. Het betreft data over verbouwingswerken, energie, bodem, isolatie, algemene woningkwaliteit, installaties, zonnepotentieel, overstromingsgevoeligheid, riolering, ruimtelijke ordening, kadastrale informatie,….

Een eerste uitdaging hierbij is dat deze informatie afkomstig is uit verschillende heterogene databronnen die gehost worden door verschillende entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Momenteel wordt deze informatie, opgeslagen in afzonderlijke bronnen, beheerd door verschillende beleidsdomeinen en entiteiten. Deze bronnen zijn niet rechtstreeks toegankelijk voor inzage door de burger. De woningpas zorgt er dus voor dat informatie, aanwezig in verschillende bronnen, op een transparante manier consulteerbaar wordt voor de burger. De woningpas wordt gefaseerd ontwikkeld en stelselmatig uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en thema’s om aan bovenstaande doelstellingen tegemoet te komen.

Geo Solutions werkt mee aan de woningpas in de rol van Product Owner en op het vlak van high-level technische analyse. Dit houdt onder meer in:

  • de bespreking en analyse van potentiële informatie die in de woningpas ontsloten kan worden
  • opvolging van de technische ontwikkeling van de woningpas
  • Reviews en testen van user stories
  • Bepalen en bewaken van de scope
  • Second-line support bij vraagbehandeling

De woningpas werkt volgens een pull-model. Dit houdt in dat als een burger zich aanmeldt in de woningpas, deze het commando geeft om de gevraagde informatie uit de bronnen/databanken van de verschillende entiteiten naar zich te trekken en zichtbaar te maken. Na de raadpleging wordt van de opgevraagde informatie niets in de woningpas zelf opgeslagen en blijft de gevraagde informatie in de databanken van de entiteiten. Iedere entiteit is verantwoordelijk voor zijn eigen bronnen en zijn eigen databanken.

Neem een kijkje op: https://woningpas.vlaanderen.be/

Alle beschikbare overheidsinformatie over uw woning is tegenwoordig beschikbaar in één grafisch platform… de woningpas! Informatie of advies nodig?

Raadpleeg https://woningpas.vlaanderen.be/

Bekomen
waarden

Burgers een beter inzicht verschaffen over de huidige status van de woning door al de beschikbare overheidsdata van een woning te collecteren en (grafisch) weer te geven. Tegelijkertijd kan er advies verleend worden aan de burger om de huidige toestand van de woning te verbeteren in het kader van verduurzaming.

In de toekomst wil de woningpas ook de attestatie gaan integreren waardoor er een globaal beeld is over de plichten, beschikbare premies en administratieve vereenvoudiging bij (ver)bouw/huur- projecten.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies