Aquafin beheert zijn assets zo helder als water!

Aquafin NV is een Belgisch bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor waterzuivering in het Vlaamse gewest. Onder deze waterzuiveringsinfrastructuur vallen onder meer rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations, collectoren en riolen. Aquafin wenst al deze assts digitaal en op terrein optimaler te beheren!

Geo Solutionsis een team vanspecialisten metexpertise inlocatiedata en IT. We visualiserengeografische infoen de locatie vanassets voorbedrijven enoverheden. We bouwenoplossingendie hun werkingoptimaliseren, hunpotentieel aantoontof hun beslissingenondersteunen.

Wensen van
de klant

Een van de cruciale aspecten is het beheer van alle onderdelen van deze infrastructuur van de waterzuiveringsinfrastructuur. Assets die behoren tot rioolwaterzuiveringsinstallaties, pompstations, collectoren en riolen,…

Naast het virtueel beheren van deze assets is er ook nood aan het beheren ervan in de echte wereld. 

Oplossing
Geo Solutions

Geoportaal is de opvolger van de applicatie Geopunt, waar de werknemers van Aquafin de assets kunnen beheren. Naast een broodnodige technische update werd een stevig fundament gelegd voor een echt portaal dat de verbinding kan leggen tussen locatie en allerhande informatiebronnen: 

  • Geoportaal is een stuk intuïtiever en gebruiksvriendelijker (geïnspireerd door moderne webportalen als Google Maps) en is volledig klaar voor mobiel gebruik. Je kunt bijvoorbeeld je locatiegegevens gebruiken om in te zoomen op je huidige locatie en snel switchen tussen kaart en informatiescherm. Via de eengemaakte zoekbalk kan je gemeentes, adressen, putten, installaties en zo meer vlot opzoeken.
  • Ook de achtergrondkaarten kregen een upgrade, met nieuwe lagen zoals Openstreetmap & Cartoweb (de vroegere stafkaarten). Je kan ze ook volledig afzetten om een goed overzicht te krijgen. De eigen achtergrondlagen als teamafbakeningen, perceelsgrenzen van onze eigendommen, de AWIS overzichten en allerhande milieukaarten zijn nu veel gebruiksvriendelijker. Ze worden met een paar klikken op de kaart getoond & je kan via een klik op de kaart extra informatie opvragen.
  • Ook werd een snellere tracing van het leidingstelsel voorzien en kan je vlotter foto’s uploaden die dan aan de bijhorende put gekoppeld zijn.

Naast het virtueel beheren van deze assets is er ook nood aan het beheren ervan in de echte wereld. Inspector is een applicatie die werknemers van Aquafin in staat stelt om ter plaatste rioolputten te inspecteren. De applicatie is ontworpen voor mobiel gebruik en aan de hand van gps en kaarten kan de werknemer een samengestelde route opvolgen en inspecteren. Gebruikers kunnen aan de hand van een formulier dan de stand van zaken aangeven wat betreft de staat van deze putten. Dit kan eventueel gestaafd worden aan de hand van foto’s, die in de applicatie geupload kunnen worden.

Aquafin beheert zijn assets zo helder als water!

Bekomen
waarden

Dankzij het grafisch beter zichtbaar maken van al de assets kan Aquafin hun data beter analyseren. Met de daaruit gekregen betere inzichten kan het beheer van al hun geodata optimaler gebeuren. Dit resulteert op zijn beurt in gerichte en goed onderbouwde acties voor het beleidsniveau. Ook het samenwerken tussen verschillende stakeholders gebeurt efficiënter.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

We zijnonafhankelijkvan eensoftwarepakket Onzeexpertenzijn breedinzetbaar We strevennaar eenwaardevollesamenwerking We werken op maat
Privacy Policy |Cookies