Ongevallen portaal

Statistieken voor een veiliger verkeer!

Zelfs wie werkt met correcte data én precieze geolokalisatie van ongevallen, heeft het moeilijk om bindende conclusies te trekken over meest zinvolle ingrepen. Want niets garandeert dat twee ongevallen die op een gelijkaardige plaats gebeurden met gelijkaardige voertuigen, ook dezelfde oorzaak hadden.

Doelstelling & uitkomst

Om die link te maken tussen verkeerssituaties en ongevallen, gingen we diep in de data graven. We koppelden ongevalsstatistieken aan datasets over verkeersdrukte, weertoestanden, … zodat we een veel duidelijker beeld kregen over het hoe en waarom van elk ongeval. Een op maat ontwikkeld algoritme voert het complexe rekenwerk uit, waardoor medewerkers en beleidsmakers meteen met de conclusies aan de slag kunnen.

De gegroepeerde datasets van ongevallen, lokaties en verkeerssituaties zijn een onmisbaar instrument geworden bij de planning van infrastructuurwerken om de verkeersveiligheid te vergroten.

null

Over Vlaams huis voor de verkeersveiligheid:

De afdeling Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid zet de eigen expertise en middelen op het vlak van verkeersveiligheid in om Vlaanderen verkeersveiliger te maken en dat in synergie met de expertise en de middelen van diverse partners.

De afdeling focust op concrete projecten met een positieve impact op de verkeersveiligheid en kadert die binnen een langetermijnvisie. Daarvoor staat de afdeling open voor nieuwe trends en ontwikkelingen en is ze actief betrokken bij onderzoek.

De afdeling evalueert de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid en formuleert aanbevelingen voor bijsturing. Omdat elk verkeersslachtoffer niet alleen vandaag maar ook morgen er altijd één te veel is.

profile Joeri
Joeri Vandeperre
Account Manager joeri.vandeperre@geosolutions.be