Geoloket

De Provincie Antwerpen speelt open kaart.

null
null

Een provincie heeft een schat aan locatie-informatie waar haar inwoners heel wat mee kunnen doen. Maar hoe maak je die informatie op een handige manier beschikbaar?

Uitdaging

Een grote hoeveelheid digitale geografische informatie betreffende de Provincie Antwerpen dient beschikbaar te worden gesteld aan de burgers. Hiervoor is een Geoloket beschikbaar. De workflows en scripts achterliggend aan deze applicatie zijn niet statig en kunnen een update gebruiken. De expertise die Geo Solutions in huis heeft wordt hiervoor aangesproken.

Het Geoloket dient voornamelijk voor het beschikbaar stellen van informatie. Maar informatie kan tevens worden doorgeven aan de Provincie Antwerpen. Geo Solutions heeft meegewerkt aan onder andere een meldingspunt voor eikenprocessierupsen: waar zitten ze en hoe worden ze bestreden.

Oplossing

Geo Solutions biedt ondersteuning bij de ontwikkeling, onderhoud en uitbreiding van het Geoloket voor de Provincie Antwerpen. Een optimalisatie van de Geocortex workflows wordt uitgevoerd. Wij helpen tevens met het uitbreiden en optimaliseren van bepaalde achterliggende Python scripts.

Bovendien werd het meldingspunt voor het reilen en zeilen van eikenprocessierupsen ontwikkeld. Met deze interactieve eikenprocessierupsenkaart kan een nest gemeld worden aan de hand van adres of op kaart en kan opgezocht worden welke bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten.

Het Geoloket wordt ook gebruikt voor het centrale beheer door de administratie (waar zal en mag er bestreden worden) en voor de aanmelding van uitgevoerde bestrijdingswerken door de mensen op het terrein.

Resultaten

Het Geoloket is een visuele tool, toegankelijk voor iedereen en vereist geen technische voorkennis. Digitale kaarten uit verschillende domeinen zijn hier terug te vinden, zoals natuur, ruimtelijke ordening, waterlopen, infrastructuur en landschap. De interactieve eikenprocessierupsenkaart helpt dan weer deze rupsenproblematiek in kaart te brengen.

Fact sheet

null
profile Joeri
Joeri Vandeperre
Account Manager joeri.vandeperre@geosolutions.be

Wil u ook open kaart spelen met uw klanten? Contacteer me gerust!