Eandis

Slim Asset Beheer

De opdracht omvat ondersteuning en begeleiding bij de applicatie architectuur van het programma om de bestaande asset systemen te vervangen. Het beheer van assets, zoals kabels, leidingen, cabines, straatverlichting, etc., vormt een essentiële taak van Eandis als distributienetbeheerder.

Implementatie SAB systeem

De huidige IT systemen voor asset management voldoen niet langer aan de strategische doelstellingen die Eandis nastreeft. Het programma Slim Asset Beheer (SAB) moet deze doelstellingen realiseren door (a) nieuwe standaard toepassingen te implementeren, (b) asset life cycle beheer te introduceren en (c) de processen binnen Netbeheer en Netuitbating hierop te optimaliseren.

null

De opdracht omvat ondersteuning en begeleiding bij de applicatie architectuur van het SAB programma. De applicatie architect is verantwoordelijk voor het uitwerken en beoordelen van IT oplossingen, met aandacht voor complexiteit, integratie en standaardisatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Archimate, een modelleertaal waarbij zowel gedrag, structuur als informatie van IT systemen in kaart kunnen worden gebracht. Deze modellering gebeurt in Sparx Enterprise Architect.