Data harmonisatie & visualisatie

Geïntegreerde voorstelling van onze ruimtelijke ordening

Informatie over ruimtelijke ordening

Alle steden en gemeenten van Vlaanderen verzamelen informatie over ruimtelijke ordening. Ze vullen databanken met leegstand, sociale woningen, bezettingsgraad, … Het probleem? Al die systemen volgen hun eigen logica en gebruiken verschillende infrastructuur. Dat leidt tot onbeheersbare data.

Geo Solutions bouwde één flow met verschillende modules. We waren betrokken bij het strategische traject voor de keuze van een geschikte architectuur, bij de analyse van de bestaande data en bij de bouw van de tool. Vandaag zorgen we voor support en infrastructuurbeheer. Gemeenten gebruiken vandaag de modules die voor hen relevant zijn, en putten hun data centraal in. Dat vermindert conflicten.

Al die verschillenden systemen volgen hun eigen logica en gebruiken verschillende infrastructuur. Dat leidt tot onbeheersbare data.
null

Data viewer

Informatie over Ruimtelijke Ordening verzamelen en opslaan is nuttig.

Ze ter beschikking stellen van de burger is nog een heel ander verhaal. Want hoe vindt die straks zijn weg in het complexe kluwen van gewestplannen, wijzigingsakten, wetgevende initiatieven, etc. ?

Meer inzicht op elk moment

GEO Solutions maakte een tool die de ruimtelijke ordening van een bepaald perceel of stuk grond inzichtelijk maakt op elk moment in de tijd. Gebruikers kunnen de informatie van gewestplannen en eventuele aanpassingen combineren en zo de correcte analyse maken van de stand van hun perceel. De huidige tool is gebruiksvriendelijk en bespaart de burger en de administratie een berg denkwerk.