Meer fietsen door betere fietspaden

Een management platform voor fietspaden.

De fietsinfrastructuur in Vlaanderen is nog niet overal van topniveau. De Vlaamse Overheid wil daar wat aan doen, maar botst op een gebrek aan gedetailleerde en correcte informatie over specifieke verkeerssituaties. Fietspaden zijn bovendien lang niet eenduidig aangelegd. Om krachtige beleidskeuzes te kunnen maken, is een kwaliteitsinjectie van die data nodig.

Uitdaging & uitkomst

Geo Solutions creëerde een online tool met erg uitgebreide en gedetailleerde mogelijkheden om fietsinfrastructuur in kaart te brengen. Niet alleen kan de gebruiker het fietspad beschrijven en op een kaart lokaliseren, hij kan ook nog eens het profiel van de straat schetsen aan de hand van voorgemaakte bouwstenen.

De fietsdatabank van Vlaanderen vermeldt vandaag steeds meer en steeds betere informatie over fietspaden. Met breedtes en afstanden tot op de centimeter nauwkeurig, informatie over gebruikte ondergrond, aanwezige obstakels, enzovoort.

null

Over afdeling Beleid

De afdeling Beleid zet expertise in personen- en goederenvervoer in om vorm te geven aan een duurzaam en onderbouwd mobiliteits- en infrastructuurbeleid. Ze doet dat samen met de agentschappen, andere overheden en belanghebbenden. De afdeling speelt in op nieuwe trends en ontwikkelingen, en doet aan onderzoek. Ze formuleert een langetermijnvisie voor de mobiliteit en de infrastructuur, die ze vertaalt in realiseerbare projecten. De afdeling Beleid volgt ook de uitvoering van het beleid op.