Applicaties en architectuur

Voor het beheer van erfgoed processen en informatie

Since 2015 is in Vlaanderen een nieuw decreet van kracht met betrekking tot het onroerend erfgoed. Dat betekende voor het Agentschap Erfgoed een hele omzwaai in de IT systemen om nodige processen en informatie in kader van dit decreet te gaan ondersteunen.

Om de verschillende types erfgoed te kunnen beheren werd vanaf dag één met innovatieve informatie modellen gewerkt. Zo werden alle erfgoed gegeolocaliseerd en werd er gebruik gemaakt van linked data. Door de localisatie kunnen gemakkelijk verschillende types erfgoed met elkaar verbonden worden en door de inzet van linked data kan de informatie tussen de verschillende toepassingen gemakkelijk herbruikt worden.

null

Over Onroerend Erfgoed:

Onroerend erfgoed is een agentschap en wetenschappellijke instelling van de Vlaamse overheid.  We zijn bevoegd voor bouwkundig, archeologisch, landschappelijk en varend erfgoed.  Same met onze partners geven we Vlaanderen nu en straks mee vorm en kleur dor de zorg voor onroerend erfgoed voor iedereen vanzelfsprekend te maken.