Afval Water Informatie Systeem

Afvalwaterbeheer een prioriteit.

null

Elk jaar investeert de Vlaamse overheid zo’n 100 miljoen euro aan onderhoud en bouw van rioleringen. Maar de impact van die investeringen op de kwaliteit van het globale rioleringssysteem is onmeetbaar. Dat heeft te maken met het gebrek aan uniforme registratietools en gedeelde databanken.

Uitdaging

Rioleringsdata zijn verspreid over heel wat organisaties. De VMM is verantwoordelijk voor het beleid rond de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur. De NV Aquafin staat in voor de aanleg en het beheer van de bovengemeentelijke infrastructuur. Op het vlak van gemeentelijk rioolbeheer kunnen zowel de gemeenten, de rioolbeheerders en Aquafin verantwoordelijk zijn. Al die organisaties hebben (deels) dezelfde informatie nodig en zouden gebaat zijn bij een gemeenschappelijk afvalwaterinformatiesysteem.

Oplossing

Geo Solutions bouwt mee aan één informatieplatform waarin gegevens opgeladen kunnen worden en informatie over nieuwe projecten kan worden ingevuld. Die input kan online en decentraal gebeuren door alle verschillende stakeholders.

Resultaat

Het nieuwe AWIS-systeem laat de overheid toe om veel gerichter te investeren in rioleringswerken en logischere beslissingen te maken. Het afvalwaterinformatiesysteem zal verschillende functionaliteiten, diensten en gegevensbronnen samenbrengen. Alle informatie over uitgevoerde werken is meteen zichtbaar en de impact van die werken op het totale systeem kan vlot berekend worden.

Fact sheet

null

Wil u ook aan slim assetbeheer doen? Twijfel niet om me te contacteren.