Afval Water Informatie Systeem

Afvalwaterbeheer een prioriteit.

null

Elk jaar investeert de Vlaamse overheid zo’n 100 miljoen euro in het onderhoud en de bouw van rioleringen. Om beter te kunnen inschatten waar het geld naartoe gaat en wat het effect ervan is op de kwaliteit van het globale rioleringssysteem, was het tijd voor een uniform registratietool met gedeelde databanken.

Uitdaging

De Vlaamse rioleringsdata zijn verspreid over heel wat organisaties. De VMM is verantwoordelijk voor het beleid rond de planmatige uitbouw van de saneringsinfrastructuur. De NV Aquafin staat in voor de aanleg en het beheer van de bovengemeentelijke infrastructuur. Gemeentelijk rioolbeheer kan uitgevoerd worden door de gemeenten, de rioolbeheerders en Aquafin. Al die organisaties hebben (deels) dezelfde informatie nodig en zijn gebaat bij een gemeenschappelijk afvalwater informatie- en beheersysteem.

Oplossing

Geo Solutions bouwt mee aan het Afval Water Informatie Systeem (AWIS), met een rioolinventaris en een dossieropvolgingssysteem. Rioolgegevens kunnen onder andere worden opgeladen en up-to-date gehouden, nieuwe projecten kunnen worden ingevuld en subsidies kunnen worden aangevraagd.

De input van rioolgegevens kan online en decentraal gebeuren door de verschillende stakeholders in de rioolinventaris. Het platform valideert de opgeladen bestanden op het afgesproken standaard formaat en voert enkele extra controles uit. Sommige aanpassingen gebeuren automatisch, anderen worden gemeld. Zo wordt de datakwaliteit en compabiliteit gewaarborgd. Aan de hand van conflictbeheersing kunnen conflicten met naburige databeheerders besproken en opgelost worden.

Via tracing kan worden nagegaan vanwaar vuil water komt en waar het naartoe gaat. Zo kunnen knelpunten worden blootgelegd: waar zijn investeringen nodig, welke huizen zijn nog niet aangesloten op het netwerk,…

In het dossieropvolgingssysteem worden kleine en grote projecten die het rioolnetwerk verbeteren beheerd en wordt de rioolinventaris up-to-date gehouden. Het ondersteunt bovendien subsidie aanvragen.

Resultaat

AWIS geeft het lokale bestuur een goed zicht op het eigen rioolstelsel. Zo kan rioolbeheer efficiënt en planmatig worden aangepakt. Bovendien zorgt deze informatie voor minder kans op graafschade, wat niet enkel kosten bespaart maar ook de veiligheid ten goede komt.

AWIS laat tevens de overheid toe om veel gerichter te investeren in rioleringswerken en logischere beslissingen te maken. Het systeem brengt verschillende functionaliteiten, diensten en gegevensbronnen samen. AWIS ondersteunt een resem processen, zoals de opmaak van investeringsprogramma’s, vergunningsverlening bij lozing van afvalwater, waterkwaliteitsbepaling, overstromingsmaatregelen,… Alle informatie over uitgevoerde werken is meteen zichtbaar en de impact van die werken op het totale rioolsysteem kan vlot worden bepaald.

Fact sheet

null

Wat kan dit voor

uw bedrijf betekenen?

Dit project is een voorbeeld van een intuïtief en betrouwbaar assetbeheer-systeem waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. Het systeem maakt gebruik van eenzelfde up-to-date en uniforme databron. De betrokken instanties kunnen tevens via het systeem met elkaar communiceren betreffende conflicten, projectbeheer of subsidieaanvragen.

null

Wil u ook aan slim assetbeheer doen? Twijfel niet om me te contacteren.