SWIM: Vlaamse waterwegen in kaart

De Vlaamse Waterweg nv beheert een bijzonder dicht waterwegennetwerk, waardevol voor economie, natuur, recreatie en toerisme. Een efficiënt management is dus essentiëel. Daarvoor dient dossier- , project- en documentinformatie op een uniforme en geïntegreerde manier georganiseerd te worden. Cruciaal in een omgeving waar snel moet beslist worden over grote budgetten zoals de aankoop van stukken grond langs oevers en kanalen.

De Vlaamse Waterweg is een grote instelling met verscheidene afdelingen. Dossiers, maar ook projecten, documenten, taken en data, moeten op een uniforme manier beheerd en bewaard worden. De achterliggende processen moeten gestandaardiseerd worden.

Uitdaging

Welke dossiers en gronden liggen waar? Welke gronden kopen we om optimaal waterbeheer te garanderen? Is er een collega in de buurt van mijn werkgebied met een ander dossier bezig? Allemaal vragen die zo snel en effectief mogelijk dienen te worden beantwoord.

Gebruik maken van het geografische aspect is hierbij een troef. De locatie vormt immers een link tussen dossiers, projecten en gronden.

Oplossing

Geo Solutions ontwikkelde een tool die alle variabelen waarop beslissingen gebaseerd worden glashelder in beeld brengt. Alles is gebundeld in één efficiënt samenwerkingsplatform: een koppeling tussen een GIS en SharePoint platform. Werknemers van De Vlaamse Waterweg kunnen hier makkelijk informatie ingeven, bekijken en wijzigen. Dit platform optimaliseert niet enkel de samenwerking tussen collega’s en afdelingen, maar zorgt ervoor dat er sneller knopen kunnen worden doorgehakt. Bovendien werd een specifiek projectenportaal uitgewerkt waarbij ook kan worden samengewerkt met derden, zoals aannemers. Het samenwerkingsplatform bestaat uit een koppeling tussen een MS SharePoint platform waarin onder andere dossierinformatie wordt opgeslagen en een GIS platform waarin ruimtelijke informatie wordt vergaard.

Resultaat

Het samenwerkingsplatform bestaat uit een koppeling tussen een MS SharePoint platform waarin onder andere dossierinformatie wordt opgeslagen en een GIS platform waarin ruimtelijke informatie wordt vergaard. Voor de creatie van dit samenwerkingsplatform werd de GIS-expertise van GeoSolutions gecombineerd met SharePoint-expertise van een ander bedrijf binnen Cronos (Ventigrate). Het beste van beide werelden werd gebruikt en naadloos op elkaar afgesteld.

 

In het GIS platform wordt ruimtelijke informatie over gronden vervolledigd met structureel en uniform opgeslagen gerelateerde data (attributen). Integratie met het SharePoint platform is hierbij heel nuttig. Gronden kunnen immers gelinkt worden aan bepaalde dossiers, terwijl dossiers meestal ook een ruimtelijke component hebben. In één oogopslag is op kaart te zien (en op te zoeken) wat er door De Vlaamse Waterweg gedaan wordt in een bepaalde regio: dossiers, projecten, gronden,…

Wilt u ook aan beter informatiemanagement doen op basis van locatie? Twijfel niet om me te contacteren.