Ongevallenportaal: Een ongeval nét iets minder snel laten gebeuren

Elk jaar gebeuren in Vlaanderen vele duizenden verkeersongevallen. Geo Solutions creëerde een platform waarop de ongevalleninformatie gemakkelijk verzameld kan worden, gebouwd in open source software.

Uitdaging

De Vlaamse overheid wil een duidelijk zicht hebben op de ongevallen in Vlaanderen waarbij gevaarlijke punten kunnen gedetecteerd worden en ongevalstatistieken kunnen worden opgevraagd.

Oplossing

Geo Solutions ontwikkelde een tool op maat waarmee ongevallen heel precies gepositioneerd kunnen worden. De plaats van een ongeval kan geregistreerd worden aan de hand van adres, kilometerpunt of coördinaten. De ongevallen worden gelokaliseerd op het overeenkomstige punt op de weg. Bovendien worden ongevallen ook geaggregeerd om gevaarlijke punten in beeld te kunnen brengen.

We gingen tevens diep in de data graven. We koppelden ongevalsstatistieken aan verkeersdrukte en andere parameters zodat er een duidelijker beeld kan gevormd worden over het hoe en waarom van elk ongeval. Een op maat ontwikkeld algoritme voert het complexe rekenwerk uit.

Geo Solutions ontwikkelde een tool op maat waarmee ongevallen heel precies gepositioneerd kunnen worden.

Resultaat

Vandaag kunnen de specialisten van VHV (Vlaams huis voor verkeersveiligheid), AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) én de Vlaamse beleidsmakers met één klik correcte en statistisch bruikbare informatie opvragen. En dat zonder dat de mensen bij die organisaties hun workflow ingrijpend hebben moeten aanpassen.

De gegroepeerde datasets van ongevallen, locaties en verkeerssituaties zijn een onmisbaar instrument bij de planning van infrastructuurwerken om de verkeersveiligheid te vergroten door bijvoorbeeld gevaarlijke punten aan te pakken. Met die informatie maken we bijvoorbeeld de gevaarlijke punten in Vlaanderen inzichtelijker dan ooit. Op een kaart is in één oogopslag duidelijk waar aan de verkeersveiligheid gewerkt moet worden.

Interesse in het samenvoegen van databronnen op basis van locatie? Ik toon u graag wat we voor u kunnen doen.