GIS zoekt de ideale plaats voor een nieuwe Aldi winkel

Hoe begint Aldi de zoektocht naar de ideale plaats voor een nieuwe supermarkt? Er zijn zoveel voorwaarden waarmee je rekening moet houden: winkeloppervlakte, bereikbaarheid, nabijheid van andere winkels, … GIS analyses kunnen hierbij heel wat helpen.

Uitdaging

Aldi wil een opsomming van alle percelen die voldoen aan de locatie-voorwaarden die ze voorop hebben gesteld. De voorwaarden zijn uitgebreid en divers: het perceel moet in een bepaalde regio liggen, een minimum oppervlakte hebben, dicht tegen verbindingswegen liggen, in woongebied liggen, enz Het kost veel tijd om dit manueel na te gaan en het gehele overzicht behouden is moeilijk wanneer deur aan deur wordt gezocht naar percelen. De hulp van GIS analisten wordt ingeroepen om dit proces sneller te laten verlopen en goed gefundeerde beslissingen te kunnen nemen.

Oplossing

Een GIS flow wordt opgesteld, rekening houdend met de specifieke voorwaarden van Aldi. Cartografie is een belangrijk onderdeel in dit project: als basis worden openbaar beschikbare kaartlagen gebruikt, evenals kaarten aangebracht door de winkelketen zelf. Bepaalde voorwaarden moeten echter manueel nagekeken worden, zoals de ligging van ruimtelijke uitbreidingsplannen (RUP’s) in de regio.

Aldi ontvangt een visueel overzicht van interessante percelen: handig voor het maken van de uiteindelijke keuze.

Resultaat

Alle percelen die aan de voorwaarden voldoen worden aan de hand van de ruimtelijke analyse geselecteerd. De keten ontvangt een aantal analysekaarten, een overzichtskaart en een detailkaart per resultaat, evenals een tabel met de belangrijkste gegevens. In een rapport wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde locatie-voorwaarden en hoeveel percelen hieraan voldoen. Op basis van deze informatie kan Aldi een weloverwogen beslissing maken betreffende welke perceeleigenaars gecontacteerd worden voor het opkopen van gronden. Geo Solutions heeft verschillende regio’s voor deze winkelketen onderzocht, zowel in Vlaanderen als Brussel. Dit toont aan dat verschillende datatypes kunnen gebruikt worden in dergelijke ruimtelijke analyses: Brussel en Vlaanderen beschikken immers over verschillende databronnen. Hoewel dit niet gevraagd was, hebben onze GIS analisten dit proces zo veel mogelijk geautomatiseerd. Een volgende stap zou het maken van een applicatie kunnen zijn, waarbij de klant zelf voorwaarden kan instellen. Zo zal hij rechtstreeks potentiële percelen kunnen zien op kaart en perceelinformatie kunnen opvragen.

Klaar om ook slimmere beslissingen te nemen met behulp van geo-data? Twijfel niet om me te contacteren.