Een data viewer voor ruimtelijke ordening

Alle steden en gemeenten van Vlaanderen verzamelen informatie over ruimtelijke ordening. Ze vullen databanken met leegstand, sociale woningen, bezettingsgraad, enzovoort.

Uitdaging

Informatie over ruimtelijke ordening verzamelen en opslaan is nuttig. Deze gegevens ter beschikking stellen van de burger is een heuse uitdaging. Want hoe vindt die straks zijn weg in het complexe kluwen van onder andere ruimtelijke plannen en verordeningen?

Oplossing

Geo Solutions bouwde het geoportaal ruimtelijke plannen en verordeningen, waar datalagen afkomstig van DSI (Digitaal Stedenbouwkundig Informatie platform) en andere datalagen kunnen worden gevisualiseerd. Zowel een publiek toegankelijk als een intern geoportaal werd gemaakt. We waren betrokken bij het strategische traject voor de keuze van een geschikte architectuur, bij de analyse van de bestaande data en bij de bouw van de tool. Vandaag zorgen we voor support en infrastructuurbeheer.

Resultaat

We maakten een geoportaal die de ruimtelijke ordening van een bepaald perceel of stuk grond inzichtelijk maakt op elk moment in de tijd. Zo kunnen bijvoorbeeld Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUPs) worden gezocht aan de hand van adres, perceel of op kaart. In het intern geoportaal (beschikbaar voor ambtenaren) wordt niet alleen een link naar het DSI gemaakt, maar is ook alle informatie betreffende de RUPs opvraagbaar. Gebruikers kunnen de informatie van gewestplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen en eventuele aanpassingen combineren en zo de correcte analyse maken van de stand van hun perceel. De huidige tool is gebruiksvriendelijk en bespaart de burger en de administratie een berg opzoekwerk.

Wil u ook data ontsluiten en visueel beschikbaar maken? Twijfel niet om me te contacteren.