Het Asset Management van Infrabel loopt als een trein

Infrabel staat als beheerder van de Belgische spoorwegen in voor het onderhoud, modernisering en uitbreiding van het spoorwegennet. Hierbij speelt locatie een enorm belangrijke rol. Binnen Infrabel werkt men continu aan manieren en tools om de kracht van locatie maximaal te ontsluiten.

Wensen van
de klant

Het asset management team van Infrabel wenst zijn processen te optimaliseren, het meer vereenvoudigen en automatiseren van controle & verificatieprocedures.

Oplossing
Geo Solutions

Geo Solutions ondersteunt het asset management team van Infrabel met het ontwikkelen van geografische webtoepassingen die verschillende monitor- en controleprocessen eenvoudiger maken.

Een belangrijk aspect is het detecteren van defecten aan het spoorwegennet. Op het moment dat meerdere voertuig gelijkaardige schade vertonen is het belangrijk om zo snel mogelijk te weten waar het probleem zit. Zo werd er een applicatie ontwikkeld om op basis van voertuignummer en tijdstip het gemeenschappelijke traject van meerdere treinen te bepalen. Op deze manier wordt het zoekgebied voor de schade aan o.a. bovenleidingen of wissels veel kleiner en kan deze schade sneller worden verholpen.

Verder beschikt Infrabel over verschillende meettreinen die systematisch het netwerk berijden en met behulp van camera’s in verschillende standpunten het volledige spoorwegennetwerk in beeld brengen. 

Geo Solutions staat in voor de ontwikkeling van een toepassing die toelaat om alle camerabeelden, volgens locatie en tijdstip te raadplegen. Op deze manier kan de staat van de bestaande infrastructuur gemonitord worden zonder dat men hiervoor op het terrein moet gaan.

De monitor- en controleprocessen van de assets van Infrabel lopen als een trein!

Bekomen
waarden

Het detecteren van defecten aan het spoorwegennet kan sneller verholpen worden, wat kostenbesparend is voor Infrabel én waardoor de reiziger er minder hinder zal door hebben.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

Privacy Policy |Cookies