Expertise in de spotlight: Bricsys

Expertise in de spotlight: Bricsys

Als GIS Consultant bij Geo Solutions doe ik momenteel een opdracht als Information Quality Officer bij Brussels Airport Company.

De Information Quality officer is een centraal aanspreekpunt als het aankomt op information en tools. Ik ben verantwoordelijk voor de continue verbetering van de kwaliteit van informatie binnen Infrastructure-systemen en zie er op toe dat dit volgens afgesproken standaarden gebeurt. Dit ter ondersteuning van alle afdelingen binnen Asset-Management, maar ook andere afdelingen binnen Brussels Airport Company en externe partijen die gebruik maken van onze tools.

Brussels Airport Company investeert de komende jaren sterk in zijn infrastructuur, waarbij veel aandacht gaat naar datakwaliteit, ook op vlak van project- en documentmanagement.

Een belangrijke tool die hiervoor gebruikt wordt is Bricsys 24/7.

Bricsys 24/7: Een collaboratietool gericht op projecten binnen ontwerp en constructie.

 

“Een collaboratietool? Eigenlijk een veredelde Sharepoint dus?”, dacht ik aanvankelijk. De essentie van Bricsys 24/7 is inderdaad zoals bij elke collaboratietool het makkelijk kunnen delen van bestanden en op een veilige manier kunnen samenwerken met collega’s aan de hand van toegangsrechten. Documenten bekijken, revisies maken of annotaties toevoegen en hierover melden aan andere gebruikers. “Niets nieuws onder de zon”, dacht ik. Het werd me al heel snel duidelijk dat het op vlak van projectmanagement nog veel verder gaat.

 

Documenten worden geüpload in een uniforme folderstructuur en de nodige permissierollen worden aan de folders toegekend. Het kader is steeds constructie of infrastructuur, wat maakt dat een heleboel externe experts actief deelnemen aan het project. Met Bricsys 24/7 is het heel eenvoudig om meerdere organisaties, architectenbureaus en aannemers toegang te verschaffen tot het platform. Het aantal toe te kennen users is onbeperkt en de userdatabank wordt overkoepelend voor alle projecten beheerd. Zo is het bijvoorbeeld poepsimpel om een volledig extern architectenteam uit het ene project, toegang te verschaffen tot een ander project.

De kracht van Bricsys

 

De kracht van Bricsys 24/7 komt pas volledig tot zijn recht als het aankomt op procesmanagement. Workflow-automatisatie zorgt ervoor dat pre-gedefinieerde processen ervoor zorgen dat de juiste stakeholders worden betrokken bij de opmaak en goedkeuring van de juiste documenten.

 

Nieuwe uitvoeringsplannen worden door een aannemer beschikbaar gesteld op Bricsys 24/7? Dan worden meteen architect en veiligheidsadviseur hiervan op de hoogte gebracht en kan het document pas zijn goedgekeurde status bekomen wanneer deze twee partijen hun zegje gedaan hebben. Indien zij een document afkeuren krijgt de aannemer in kwestie hier melding van met de nodige annotaties, en krijgt hij de kans zich opnieuw te bewijzen aan de hand van een revisie. De document flow begint dan weer opnieuw. Er worden geen e-mails met bijlagen van formaat meer heen en weer gestuurd. Er is me tot op heden nog geen makkelijkere manier gebleken om de naleving van goed projectmanagement te waarborgen.

 

Via de nodige extensies kan de samenwerking ook verdergaan op de werf. Aan de hand van een koppeling met Aproplan kunnen documenten en plannen vanuit Bricsys 24/7 gedeeld worden met de werftoezichters en kunnen zij op diezelfde plannen aantekeningen maken. Deze kunnen via de mobiele app, vergezeld van enkele verduidelijkende foto’s, onder de vorm van een verslag aan de aannemer terugbezorgd worden. Dat digitalisering belangrijk is voor Brussels Airport Company is hier duidelijk, besluit ik. Het hele proces kan gebeuren zonder één enkele print-out van een plan.

Zelf een project opstarten met deze tool? Twijfel niet om ons te contacteren.