Analysing risk intelligently

To evacuate securely.

null
null

At a refinery security is one of the main priorities, because you work with dangerous products. Fortunately, strict processes ensure that chances are very small that something goes wrong. But what happens when fate strikes? Total wanted to be prepared for everything.

Challenge

The development of a risk tool that makes it possible to define risk zones in case of accidents and in case of the need to evacuate.

Result

A very visual tool that does all calculations automatically. One immediately knows which zones must be evacuated. Both management and employees are more safe.

"De risicoanalyse deelt de regio op in verschillende risicozones. Voor elke zone gelden bepaalde evacuatiemaatregelen."

Resultaat

Bij een ongeval weet Total snel welke zones moeten geëvacueerd worden en welke evacuatiemaatregelen nodig zijn. Zowel management als werknemers zijn nu dus nòg veiliger.

Dit project is bovendien een mooi voorbeeld van het succesvol uitvoeren van een project vanop afstand. De raffinaderij is immers gesitueerd in Frankrijk terwijl de analyses en ontwikkeling gebeuren in België.

"Een bijzonder visuele tool die zelf alle berekeningen doet."

Fact sheet

Wat kan dit voor u betekenen?

Een gelijkaardig plan van aanpak is nuttig voor alle bedrijven die met gevaarlijke producten werken en evacuatie-procedures willen voorbereiden a.h.v. risicoanalyses en noodplanning.

profile Joeri
Joeri Vandeperre
Account Manager joeri.vandeperre@geosolutions.be

Do you want to reduce risk in your company by using geographical data? Do not hesitate to contact me.