Wastewater information system

Making wastewater a priority.

null

Every year, the Flemish government invests around 100 million euros in maintenance and construction of sewers. The impact of these investments on the quality of the global sewer system is immeasurable. This has to do with the lack of uniform registration tools and shared databases.

Challenge

Sewerage data are spread over many organizations. The VMM is responsible for the policy regarding the planned development of the remediation infrastructure. NV Aquafin is responsible for the construction and management of the supra-municipal infrastructure. In the area of municipal sewerage management, municipalities, sewage managers and Aquafin can be responsible. All these organizations need (in part) the same information and would benefit from a common waste water information system.

Solution

Geo Solutions helps to build a single information platform in which data can be uploaded and information about new projects can be filled in. This input can be done online by all different stakeholders.

Results

The new AWIS system allows the government to make more logical decisions and investments. The waste water information system combines various functionalities, services and data sources. All information about executed work is immediately visible and the impact of these works on the total system can be calculated quickly.

Geo Solutions bouwt mee aan het Afval Water Informatie Systeem (AWIS), met een rioolinventaris en een dossieropvolgingssysteem. Rioolgegevens kunnen onder andere worden opgeladen en up-to-date gehouden, nieuwe projecten kunnen worden ingevuld en subsidies kunnen worden aangevraagd.

De input van rioolgegevens kan online en decentraal gebeuren door de verschillende stakeholders in de rioolinventaris. Het platform valideert de opgeladen bestanden op het afgesproken standaard formaat en voert enkele extra controles uit. Sommige aanpassingen gebeuren automatisch, anderen worden gemeld. Zo wordt de datakwaliteit en compabiliteit gewaarborgd. Aan de hand van conflictbeheersing kunnen conflicten met naburige databeheerders besproken en opgelost worden.

Via tracing kan worden nagegaan vanwaar vuil water komt en waar het naartoe gaat. Zo kunnen knelpunten worden blootgelegd: waar zijn investeringen nodig, welke huizen zijn nog niet aangesloten op het netwerk,…

In het dossieropvolgingssysteem worden kleine en grote projecten die het rioolnetwerk verbeteren beheerd en wordt de rioolinventaris up-to-date gehouden. Het ondersteunt bovendien subsidie aanvragen.

Resultaat

AWIS geeft het lokale bestuur een goed zicht op het eigen rioolstelsel. Zo kan rioolbeheer efficiënt en planmatig worden aangepakt. Bovendien zorgt deze informatie voor minder kans op graafschade, wat niet enkel kosten bespaart maar ook de veiligheid ten goede komt.

AWIS laat tevens de overheid toe om veel gerichter te investeren in rioleringswerken en logischere beslissingen te maken. Het systeem brengt verschillende functionaliteiten, diensten en gegevensbronnen samen. AWIS ondersteunt een resem processen, zoals de opmaak van investeringsprogramma’s, vergunningsverlening bij lozing van afvalwater, waterkwaliteitsbepaling, overstromingsmaatregelen,… Alle informatie over uitgevoerde werken is meteen zichtbaar en de impact van die werken op het totale rioolsysteem kan vlot worden bepaald.

Fact sheet

null

Wat kan dit voor

uw bedrijf betekenen?

Dit project is een voorbeeld van een intuïtief en betrouwbaar assetbeheer-systeem waarbij verschillende organisaties betrokken zijn. Het systeem maakt gebruik van eenzelfde up-to-date en uniforme databron. De betrokken instanties kunnen tevens via het systeem met elkaar communiceren betreffende conflicten, projectbeheer of subsidieaanvragen.

null

Do you want to implement smart location based asset management in your company? Don't hesitate to contact me.