Locus

Locus is een divers team van bedrijfsanalisten, datawetenschappers en data-ingenieurs met een gedeelde passie voor locatiegegevens.

Sven Vanderhaegen - Team lead

Voortbouwend op de lang bewezen waarde van geografische informatiesystemen en de kansen die big data, machine learning en AI bieden, openen we de mogelijkheden van geospatiale gegevens voor iedereen. Ontdek hoe onze services u kunnen helpen de kracht van locatie-intelligentie te benutten.

Diensten

Inzicht

Gegevens worden snel gemaakt, maar worden zelden gebruikt. Locus streeft ernaar locatiegegevens belangrijk te maken in uw bedrijf. We voeden gegevensgestuurde processen met de kracht van locatie en helpen u om uw beslissingen te veranderen van reactief naar preventief.

Analytics

Gegevens groeien snel in zowel diversiteit als complexiteit, waardoor het moeilijker wordt om patronen te identificeren en nuttige informatie af te leiden. Uitgaande van het idee dat alles ergens gebeurt, is de ruimtelijke context stevig verankerd in het centrum van onze analyses.

Data engineering

De opkomst van locatie-intelligentie introduceert nieuwe componenten in uw data-infrastructuur. Deze componenten vereisen diepgaande kennis van de gegevensbronnen en tools die nodig zijn om uw gegevens betrouwbaar te verrijken met contextuele informatie.

Solution design

Vele paden leiden naar dezelfde bestemming. De complexiteit en nieuwheid van locatieanalyses maken het verbinden van de punten langs het optimale pad echter een behoorlijke uitdaging.

Ideation

Innovatieve ideeën worden gecreëerd via een open dialoog, waarbij meerdere perspectieven op de uitdagingen worden gecombineerd. Naarmate locatiegegevens aan belang winnen, kan Locus een cruciaal stuk van deze puzzel aanbieden.

Meer info? Bezoek de website van Locus.