Een open source GIS, Coax en Fibre, geïntegreerd met Voo’s IT systeem

Het Geo Solutions Sud-team ontwikkelde een aangepaste GIS-tool voor Voo om de strategische problemen aan te pakken van het beheer van een netwerk van enkele duizenden kilometers en enkele honderdduizenden actieve en passieve elementen.
De oplossing werd geïmplementeerd met gebruikmaking van open-sourcetechnologieën en geïntegreerd met en uitgebreid tot het bestaande IT-systeem.

Wensen van
de klant

VOO beschikte niet over een GIS-systeem als zodanig. Gegevens van de Coax en de Fibre Optic (2 belangrijke onderdelen van het NHFC-netwerk) werden opgeslagen in verschillende systemen en bestanden, met heterogene formaten en notaties.
In dergelijke omstandigheden was het moeilijk om de impact van de werkzaamheden te meten, de klanten te identificeren die door een netwerkincident werden getroffen, enz.

Oplossing
Geo Solutions

In de loop van een opdracht die verscheidene jaren in beslag nam, hebben wij in eerste instantie de extractie van Coax-gegevens in een Oracle-databank beheerd en de consistentie ervan verzekerd, met het oog op de integratie ervan in het globale informatiesysteem.
In het kader van de voortdurende kwaliteitsverbetering hebben wij vervolgens een WEB-viewer opgezet waarmee het hele bedrijf het Coax-netwerk kan visualiseren. Dit instrument werd vervolgens verrijkt met gegevens over glasvezelnetwerken.
Tenslotte hebben wij een platform ontwikkeld waarmee specifieke toepassingen kunnen worden ontworpen, en hebben wij deze oplossing gebruikt voor het beheer van de splitsingsplannen (technische tekeningen van het glasvezelnetwerk) en de studies voor de uitbreiding van het Coax-netwerk.

Beter beheer van de Fibre & Coax assets dankzij een geïntegreerd OpenSource GIS systeems in het bestaand IT systeem .

Bekomen
waarden

De geïmplementeerde oplossingen hebben VOO in staat gesteld een grote sprong voorwaarts te maken bij de controle en het beheer van zijn activa.
De netwerkgegevens worden dagelijks door enkele honderden gebruikers bekeken, via uniforme, eenvoudige thema’s die iedereen kent.
Zij worden door meer dan honderd specialisten bijgewerkt via speciale WEB-toepassingen (voor Coax en Fiber Optics).
Dit stelt VOO in staat de kwaliteit van haar dienstverlening en de antwoorden aan haar vele klanten te verbeteren, alsook doeltreffend te reageren in uitzonderlijke omstandigheden (rampen) of bij grote uitdagingen op het gebied van netwerkontwikkeling.

Wilt u meer informatie?

Raadpleeg onze verantwoordelijke via sales@geosolutions.be

Privacy Policy |Cookies